قشر کارمندان

توضیح نوبخت پیرامون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت

عیدی ۵۰۳ هزار تومانی همراه با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود. به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - در نشست خبری با خبرنگاران از واریز عیدی ۵۰۳ هزار تومانی همراه با حقوق بهمن ماه خبر داد و گفت: حقوق اسفند ماه نیز زودتر پرداخت خواهد شد. وی همچنین از واریز یارانه نقدی بهمن ...