قشر دانشجویان

پنجمین مجمع عمومی شورای عالی قشر بسیج دانشجویی استان با حضور 120 نفر از اعضای شورای حوزه ها و پایگاه های سطح شهرستان شهرکرد در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار منطقه آزاد، این مجمع روز دوشنبه 5 اسفندماه 92 از ساعت 14:30 الی 17 در محل سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی با موضوع اولویت های فعالیت بسیج دانشجویی در سال 93 برگزار گردید. در این مجمع 15 نفر از حاضرین به بیان دیدگاه های خود درباره شرایط حال حاضر بسیج دانشجویی و همچنین اولویت های فعالیت بسیج در ...