قشر دانش آموزان

برگزاری مجمع استانی و شورای عالی قشر بسیج دانش آموزی در شهرکرد

خبرگزاری بسیج: مجمع استانی و شورای عالی قشر بسیج دانش آموزی استان چهارمحال و بختیاری برگزار و از ۳۵ دانش آموز نمونه بسیجی تقدیر شد. به گزارش خبرگزاری بسیج از شهرکرد؛ مدیر سازمان بسیج دانش آموزی استان چهارمحال وبختیاری ، همفکری اعضاء مجمع شورای بسیج دانش آموزی و فرماندهان حوزه ها و واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی سراسر استان برای برگزاری ...