پنجمین مجمع عمومی شورای عالی قشر بسیج دانشجویی استان با حضور 120 نفر از اعضای شورای حوزه ها و پایگاه های سطح شهرستان شهرکرد در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار منطقه آزاد، این مجمع روز دوشنبه 5 اسفندماه 92 از ساعت 14:30 الی 17 در محل سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی با موضوع اولویت های فعالیت بسیج دانشجویی در سال 93 برگزار گردید.

در این مجمع 15 نفر از حاضرین به بیان دیدگاه های خود درباره شرایط حال حاضر بسیج دانشجویی و همچنین اولویت های فعالیت بسیج در سال 92 پرداختند که از مهمترین آنها می توان موارد زیر را نام برد:

1-      ادامه مطالبه گری و نقش آفرینی مفید و موثر در فضای عمومی جامعه

2-      رصد دقیق و موشکافی فضای سیاسی جهان، کشور و استان

3-      پیگیری منویات مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی و بیداری اسلامی

4-      توجه بیشتر به امر آموزش و تربیت نیروهای طراز انقلاب اسلامی

در پایان این برنامه نامه سرگشاده مجمع عالی دانشجویان بسیجی استان خطاب به مسئولان استانی در راستای پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی قرائت شد.