مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در زاهدان کمیته های مشورتی بازنشستگان در استانها نیز تشکیل می شود

به نقل از سایت صندوق بازنشستگی کشوری: به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری ایراندخت عطاریان در دیدار با بازنشستگان فرهنگی استان سیستان و بلوچستان به تشکیل کمیته های مشورتی در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی ، فنی ، اقتصادی و آموزشی در صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد و افزود : در این کمیته ها تلاش داریم از توان و تجربیات فکری بازنشستگان نخبه در جهت حل مشکلات و اولویت بندی نیازهای آنان استفاده کنیم که خوشبختانه این کمیته ها در تهران فعال شده اند و در آینده نزدیک در دیگر استانها نیز کمیته های مشورتی ایجاد خواهد شد0 عطاریان بهبود وضعیت اقتصادی ، ارتقای خدمات درمانی ، افزایش خدمات رفاهی ، غنی سازی اوقات فراغت ، برنامه ریزی در جهت بهره برداری از توان و تجربیات بازنشستگان را از مهمترین برنامه های صندوق بازنشستگی در سال 93 عنوان کرد و گفت : امسال با توجه به اولویت قرار گرفتن اقتصاد و فرهنگ برنامه های متنوعی برای بازنشستگان تدوین شده است که متعاقباً اعلام خواهد شد