براي اولين بار توسط بسيج جامعه پزشكي منتشر شد: كتابي با موضوع اقتصاددانش بنيان

به گزارش پايگاه اينترنتي بسيج به نقل از بسيج جامعه پزشكي: خديجه خدمتي كارشناس پرستاري، كارشناس ارشد مديريت اجرايي و عضو ‏انجمن مديريت اجرايي ايران در گفتگو با خبرنگار سلامت بسيج جامعه ‏پزشكي گفت: من به عنوان يك عضو بسيج جامعه پزشكي و يك فعال اقتصادي ‏وظيفه خود دانستم تا با توصيه ولي امر خود سراغ اين بحث بروم و در ‏زمينه بند دوم اقتصاد مقاومتي يعني شركت هاي دانش بنيان و صادرات ‏كالا و خدمات آن كتابي تدوين كنم كه تا راهگشاي علاقه مندان باشد.‏


اقتصاد دانش بنيان چيست؟
يكي از مهمترين مسائل ما در بخش صادرات بحث خام فروشي است. اينكه ما ‏نفت خود را به صورت خام به كشور هاي ديگر صادر مي كنيم باعث ضرر ‏است.حتي در موارد ديگر مثل ذخاير و منابع معدني خود، گياهان دارويي، ‏ميوه ها و… ما همه چيز را به صورت خام مي فروشيم و كشورهاي ديگر ‏اينها را از ما مي خرند، ارزش افزوده به آن اضافه مي كنند و با يك ‏بسته بندي چندين برابر قيمت به ما مي فروشند. شركت هاي دانش بنيان ‏مي آيند از خام فروشي جلوگيري مي كنند. درهر ابعاد مختلف مثل ‏كشاورزي، صنعت،پتروشيمي، دارويي با اضافه كردن ارزش افزوده اضافه به ‏اين محصولات سود بالايي را نصيب كشورمان مي كنند. به طور مثال نفت را ‏به صورت پتروشيمي در مي آورند و سپس آن را مي فروشند. مثلا ما خرما ‏را به صورت فله اي به كشورهاي ديگر مي فروشيم، كشور هاي ديگر آنها ‏را مي خرند و با تغييرات كوچك مثل بسته بندي 10 عدد خرما را به قيمت ‏يك كيلو خرما مي فروشند. بحث اصلي شركت هاي دانش بنيان اين است كه ‏به صورت دانشي كار مي كنند و با افزودن ارزش افزوده سود بالايي از ‏آن مي برند.‏
اولين كتاب در زمينه شركت هاي دانش بنيان در ايران
اين كتاب همزمان با نمايشگاه كتاب منتشر شد و در آنجا عرضه شد. به ‏دليل محدوديت زماني اطلاع رساني زيادي روي آن نشد اما افرادي كه آن ‏را ديدند بسيار استقبال كردند و برايشان جالب بود چون تا به حال ‏كتابي در اين زمينه تاليف نشده بود و مهمتر از همه آنكه كتاب يك ‏كتاب علمي و پژوهشي است يعني با شيوه هاي مختلف تحقيق اعم از ‏ميداني، ارائه پرسشنامه و… به ارائه آمار و ارقام پرداخته است و ‏نمايي واقعي از وضعيت شركت هاي دانش بنيان در ايران ارائه مي دهد. ‏يازدهم تا چهاردهم آبان در نمايشگاه علم تا عمل كه در مصلاي امام ‏برگزار شد حدود 840 شركت دانش بنيان از تمام ايران جمع شده بودند و ‏من فرصت را غنيمت دانسته و پرسشنامه اي تهيه كرده و آن را به ‏مديرعاملان اين شركت ها ارائه دادم. پرسشنامه ها توسط يكي از اساتيد ‏آمار نتيجه گيري شده و در كتاب استفاده شد. به همين دليلي است كه ‏تاكيد دارم اين كتاب يك كتاب كاملا علمي- پژوهشي است و نظر شخصي در ‏آن دخيل نيست و كاملا مي شود به آن استناد كرد. مهمترين مسئله اين ‏است كه پژوهش هاي انجام شده پژوهش هاي كاربردي است و مسئولين مي ‏توانند در زمينه شركت هاي دانش بنيان در كشور از آن استفاده كنند.‏
شركت هاي دانش بنيان راه رهايي از مشكلات اقتصادي
شركت هاي دانش بنيان در كشور ما شركت هاي نوظهوري هستند و اكنون ‏چهار سال است كه به آنها تاكيد مي شود. در آبان 92 چهارمين نمايشگاه ‏آن در مصلاي امام خميني برگزار شد. خوشبختانه مسئولين ما اهميت اين ‏مسئله را دريافته اند. معاومت علمي- فناوري رياست جمهوري كه تشكيل ‏شد تاكيد زيادي روي شركت ها و اقتصاد دانش بنيان دارد. البته اين ‏بحث چون جديد است روي آن كار زيادي صورت نگرفته و احتياج به توجه و ‏تمركز خيلي بيشتر دارد.‏

انتهاي پيام/