حیدرپور نماینده مردم شهرضادر مجلس شورای اسلامی عنوان کرد

به گزارش اداره کل روابط عمومي و اموربين الملل صندوق بازنشستگي کشوري مراسم آيين کلنگ زني خانه اميد شهرستان شهر ضا استان اصفهان با حضور حيدرپور نماينده محترم مردم شهر ضا در مجلس شوراي اسلامي، ايراندخت عطاريان مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري، فرماندار، شهردار، رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر، کانون هاي بازنشستگي و جمعي از بازنشستگان و فرهيختگان اين شهرستان برگزارشد. براساس اين گزارش عوض حيدرپور نماينده شهر ضا در مجلس شوراي اسلامي با تشکر از عملکرد و فعاليت هاي صندوق بازنشستگي کشوري و توجه ويژه وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي ارتقاء سطح کيفيت خدمات رفاهي، فرهنگي، اجتماعي بازنشستگان، احداث خانه هاي اميد ويژه بازنشستگان کشوري را يک اقدام ارزشمند توصيف کرد و اظهار داشت با هماهنگي دولت و مجلس گام هاي خوبي براي افزايش خدمات عمومي بازنشستگان برداشته شده و هماهنگي و تعامل بيشتر براي استمراراز خدمات بهينه، مطلوب و اثربخش براي بازنشستگان عزيز را ضروري دانست. ايراندخت عطاريان در اين مراسم اظهار داشت عملکرد دولت تدبير واميد و عنايت وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي باعث شده صندوق بازنشستگي کشوري با رويکرد تحول گرايانه و تغييرات بنيادين در سياستهاي صندوق در بخش هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، رفاهي و درماني گام هاي موثري بردارد. مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري ادامه داد: اهتمام، تلاش و همت همکاران صندوق بازنشستگي کشوري در جهت رفع مشکلات و تنگناهاي اقتصادي و تامين رفاه و آسايش بازنشستگان کشوري است. عطاريان، اجراي طرح بيمه طلايي درمان، پرداخت مطالبات سنگين بازنشستگان قبل از 1379 و معوقات ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري، پرداخت وام ضروري با 4 درصد کارمزد، بازنگري در پرداخت حق بيمه عمر و حوادث، اجراي سفرهاي زيارتي و سياحتي بازنشستگان و بسترسازي براي اصلاحات مربوطه درفصول بازنشستگان در قانون مديريت خدمات را از اقدامات قابل توصيف صندوق بازنشستگي کشوري برشمرد.