مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد: اجرای طرح تحول معیشت بازنشستگان کشوری

به گزارش اداره کل روابط عمومي و اموربين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، ايراندخت عطاريان رويکرد اين طرح را گامي در جهت ارتقاي وضعيت اقتصادي و افزايش سطح رفاه بازنشستگان کشوري عنوان کرد و گفت : اين طرح برگرفته از تکاليف قانوني در قانون مديريت خدمات کشوري است که صندوق بازنشستگي کشوري خود را ملزم مي داند با بهره گيري از ظرفيت هاي اقتصادي و حمايت هاي ويژه دولت و پيگيريهاي وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي براي تأمين اعتبار و اجراي اين طرح بزرگ اقدامات لازم و قانوني را براي احياي حقوق حقه بازنشستگان انجام دهد . وي اجراي طرح تحول معيشت را پس از پرداخت هزار ميليارد تومان مطالبات مربوط به پاداش خدمت قبل از سال 79 و 1830 ميليارد تومان مطالبات ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري سومين گام ملّي صندوق بازنشستگي کشوري براي خانواده بزرگ بازنشستگان دانست . به گفته عطاريان اين طرح افزايشي نزديک به 50 درصد حقوق بازنشستگان را به دنبال خواهد داشت و تمهيدات لازم را براي اجرايي شدن آن در صندوق بازنشستگي کشوري آغاز شده است . وي ابراز اميدواري کرد با عنايت به اينکه تا پايان سال 1393 طرح تحول معيشت بازنشستگان عملياتي خواهد شد ضروري است اعتبار لازم در بودجه عمومي دولت جهت پرداخت به بازنشستگان کشوري ديده شود .