توضیح نوبخت پیرامون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت

عیدی ۵۰۳ هزار تومانی همراه با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت – معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – در نشست خبری با خبرنگاران از واریز عیدی ۵۰۳ هزار تومانی همراه با حقوق بهمن ماه خبر داد و گفت: حقوق اسفند ماه نیز زودتر پرداخت خواهد شد. وی همچنین از واریز یارانه نقدی بهمن ماه در ساعت ۲۴ امشب خبر داد.

1392/11/21