مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد: واریز عیدی به حساب یک میلیون و دویست هزار بازنشسته کشوری

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری ، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت عیدی به حساب بازنشستگان کشوری خبر داد . ایراندخت عطاریان با بیان این مطلب گفت : براساس مصوبه هیأت وزیران عیدی امسال بازنشستگان کشوری همانند شاغلان و کارکنان دولت 503 هزار تومان می باشد که این مبلغ هم اینک به حساب یک میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری واریز شده است . وی با بیان اینکه میزان عیدی بازنشستگان در سال گذشته رقمی معادل 402 هزار و 500 تومان بوده افزود : عیدی امسال بازنشستگان در مقایسه با سال 1391 حدود 25 درصد افزایش داشته است . و برخلاف دوره های گذشته که معمولاً عیدی بازنشستگان در اواسط اسفندماه پرداخت می شد امسال با هماهنگی های بعمل آمده در بهمن به حساب آنان واریز شد . به گفته ایراندخت عطاریان اعتباری که امسال برای عیدی بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شده است 600 میلیارد تومان است .