همایش روشنگری قشر بسیج جامعه پزشکی برگزار شد

طی بازدید، دکتر رئیس‌زاده، رئیس بسیج جامعه پزشکی کل کشور، از استان کردستان، اعضای بسیج جامعه پزشکی این استان، گزارش فعالیت‌های خود را به ریاست بسیج جامعه پزشکی کل کشور، اعلام کردند.

 

دکتر قدیمی، رئیس بسیج جامعه پزشکی کردستان در گفت‌وگو با سینانیوز گفت: «بسیج جامعه پزشکی استان کردستان در ۱۱ خرداد ماه ۹۲ و به بهانه همایش روشنگری قشر بسیج جامعه پزشکی استان، میزبان دکتر محمد رئیس زاده، رئیس بسیج جامعه پزشکی بود.»

وی افزود: «دکتر رئیس زاده در این گردهمایی، شنونده اعلام گزارش کار های اعضای بسیج جامعه پزشکی در استان کردستان بود».

دکتر قدیمی گفت: «در ادامه دستور کار این گردهمایی، تبیین برنامه های سال جدید بسیج جامعه پزشکی کردستان با استفاده از هم یاری‌ها و صحبت‌های دکتر رئیس زاده بود که به این موضوع هم در جلسه روز گذشته رسیدگی شد».

وی در ادامه صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: «از جمله برنامه‌هایی که گزارش آن خدمت ریاست بسیج جامعه پزشکی کل کشور تسلیم شد، تشکیل پنج مورد بیمارستان صحرایی و ثابت در این شهرستان بدون کمک گرفتن از شهرستان‌های مجاور بوده است».

وی افزود: «فعالیت‌های بسیج جامعه پزشکی کردستان در سالی که گذشت، شامل اعزام تیم‌های درمانی به خارج از کشور و در منطقه اقلیم کردستان نیز می‌شد که گزارش آن نیز خدمت دکتر رئیس زاده داده شد».

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کردستان در پایان گفت: «تمامی برنامه های انجام گرفته، تحت نظر و هماهنگ با برنامه‌ها و اهداف سازمان مرکزی بسیج جامعه پزشکی بوده است و امید می‌رود در سال‌های آینده نیز با همین محورها بتوانیم ارائه خدمات خوبی را داشته باشیم.»